Nemoci činčil

              

·        Anatomie, fyziologie a chování

Činčila patří mezi býložravce a pochází z Jižní Ameriky, kde obývá chladná a polosuchá úbočí v oblasti And  3000-5000m nad mořem. Důsledkem toho mají i vyšší afinitu hemoglobinu ke kyslíku než ostatní pet hlodavci a  králíci. Není i proto vhodné je chovat v místnostech, kde dosahuje teplota více jak 28 stupňů. Zvláště v letním období. Mohlo by dojít k přehřátí až úhynu jedince. Jako ideální teplota pro chov činčil se uvádí 18-25 stupňů. Fyziologická tělesná teplota je u činčil 36,1-38 stupňů. Teploty pod 34,5 a nad 39 stupňů jsou pro činčilu kritické.

Jejich tělesná hmotnost se obvykle pohybuje v rozmezí 450-900 g, kdy samice bývají větší než samci. Je vhodné činčily pravidelně vážit, abychom hlídali kolísání váhy. Jakmile klesne hmotnost více jak o 50g, měli bychom hledat příčinu. Někdy to může být způsobené pouze změnou krmiva, jindy přemístěním zvířete, u samce říjící samicí v blízkém okolí, ale také známka onemocnění. V dnešní době se více a více objevuje onemocnění chrupu, ať už přerůstání korunek stoliček, tak i kořenů. V tu chvíli nemůže zvíře přijímat potravu a velmi rychle začne ubývat na váze.

Délka života  je uváděna mezi 10-20 lety. U divoké činčily byla nejdelší dokumentovanou délkou života 11,3 let. Ovšem průměrná je 6 let. V zajetí se, ale činčilky dožívají vyššího věku. Obvykle okolo 15 let. Významnými faktory, které ovlivňují dlouhověkost, je hlavně správná výživa, ideální životní podmínky a kontrola zdravotního stavu.

Činčily mají měkkou a velmi hustou srst. Z jednoho chlupového folikulu vyrůstá nejméně 60 chlupů. K zachování zdravé srsti jsou nezbytné písečné koupele. Pokud je činčila vystrašená, uvolňuje chomáče srsti, jako obranný mechanismus, který se nazývá ,,fur-slip“. Může trvat 6-8 týdnů než bezrsté okrsky obrostou novou srstí a až několi měsíců než srst doroste do původní délky. A pozor na letální faktor, který s sebou nese gen pro bílou barvu a velvet.

Oči jsou velké a uložené v mělké kostěnné orbitě. Je charakterizováno velkou a exponovanou rohovkou, vertikální pupilou a výrazně pigmentovanou duhovkou. Třetí víčko je pouze rudimentálně vyvinuto jako malá konjunktivální řasa v mediálním očním koutku. Odvodný slzný systém se skládá ze dvou lakrimálních bodů v mediálním očním koutku  na horním a dolním očním víčku, které vedou do jednoho slzovodu.

Vzhledem k jejich velkým tympanickým bulvám jsou činčily častým laboratorním modelem pro výzkum sluchu.

 

 

Gastrointestinální systém

Zubní vzorec činčil je 2 (I1/1, C0/0, P1/1, M3/3) =20, patří mezi skupinu morčatovců, kteří mají elodontní dentici. Zuby mají velké žvýkací plochy, nemají pravý kořen a rostou nepřetržitě po celý život. Řezáky rostou rychlostí 5-7,5 cm za rok a horní rychleji než spodní. . U dospělých jedinců mají fyziologickou žlutou barvu. Stejně jako morčata, mají i činčily ostium palate otvor v měkkém patře, kterým orofarynx komunikuje se zbytkem faryngu. Omezené žvýkání v důsledku v zajetí podávané méně abrazivní potravy pravděpodobně snižuje atrici, což vede k prodloužení kontinulálně dorůstajících premolárů a molárů.

Činčily mají dlouhý trávící trakt. Tenké a tlusté střevo dospělého jedince měří 3,5m. Slepé střevo je relativně velké a stočené. Činčily produkují dva typy trusu. První typ má vysoký obsah dusíku a je určen k cékotrofii ( znovupojídání), druhý typ má nízký obsah dusíku a je vyloučen jako konečný trus. Průměrný čas průchodu potravy zažívacím traktem je 12-15 hodin. Na rozdíl od ostatních hlodavců, není ale doba průchodu ovlivněna hladinou vlákniny ve výživě.

Inzulin činčil se značně odlišuje od inzulinu ostatních savců. Má nízký biologický účinek a má vyšší vazebnou afinitu k inzulinovým receptorům. To indikuje, že účinnost tohoto inzulinu na receptory je dvakrát nižší. Proto při léčbě diabetu pomocí rekombinantního lidského inzulinu nebo prasečího, hrozí velké riziko vzniku hypoglykémie

 

Urogenitální systém

Činčily produkují koncetrovanou moč.

Samice mají dva děložní rohy a dva krčky. Činčily mají tři páry mléčných žláz-jeden ingvinální a dva laterální.

Samci nemají pravé skrotum. Namísto toho jsou varlata uložena v tříselném kanálu nebo břichu. Kaudální ( uložena více vzadu) nadvarlata mohou klesnout do dvou malých pohyblivých vaků,které jsou lokalizovány vedle análního otvoru. Samci činčil mají obvykle dobře vyvinuté samčí přídatné pohlavní žlázy, jejichž sekrety vytváří tuhou zátku , která po kopulaci zůstává v samičích pohlavních cestách.

Samice činčil jsou sezónně polyestrické (tzn. Pravidelné říje po určitou sezónu). Estrus (říje) trvá 3-4 dny, celý pohlavní cyklus 28-35 dní. Vulvu uzavírá vaginální membrána, která se otevírá pouze během říje, porodu a při skrytých onemocněních.

U březích samic dochází i často k resorpci plodu. Ta může nastat kdykoli během březosti, dokonce i v pozdních stádiích, kdy je již formována kostní tkáň plodu. K resorpci dochází spíše, než k mumifikaci nebo samovolnému potratu.